www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามคุณ 007 ตามกระทู้ที่ 07126

(1/1)

จิ๋ว:
ขอถามเพิ่มนะคะ

 1.เคยได้ยินมาว่า กรณีในสัญญาระบุว่าเมื่อบริษัท ผ่อนชำระครบแล้ว บริษัท สามารถที่จะซื้อทรัพย์สินนั้นในราคา.....เท่านี้ (บาท)

         1.1 ถือเป็นสัญญาอะไรคะ

         1.2 ในช่วงที่ผ่อนชำระให้ถือเป็นการเช่าหรือเปล่า (เป็นค่าใช้จ่ายในปี ถ้ามีดอกเบี้ยต้องต้องมาตั้งตัดจ่ายหรือเปล่าคะ)

         1.3 ส่วนทรัพย์สินที่สามารถซื้อได้ตามที่สัญญาระบุ(หลังจากที่ผ่อนเรียบร้อยแล้ว) บริษัทค่อยนำมาบันทึกเป็นทรัพย์สินทางบัญชีและตัดค่าเสื่อมราคาตามจำนวนที่จ่ายใช่หรือเปล่าคะ

                 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

007:
จากคุณอ้วนครับhttp://www.avaccount.com/download/leasing.xls

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม