www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด.51

(1/1)

ตา:
ในการคำนวณ ว่ายื่น ขาด/เกิน 25%  คชจ.ต้องห้าม(ที่ต้องนำมาบวกกลับตอนคำนวณภาษี)เกี่ยวด้วยไหม  และ ขาดทุนสะสม รวมถึง ภาษีเงนได้ นิติฯถูกหัก ณที่จ่าย

ที่สามารถนำมาหักภาษีได้นี้ เกี่ยวกับการคำนวณไหม

รบกวนตอบทาง E-mail

แมว:
ทำไมต้องตามทางเมล์ เพราะคำถามก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านอื่นด้วยค่ะกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประมาณการตอนยื่นภงด.51 ขาดไปเกิน ร้อยละ 25 ส่วนที่เกินเท่านั้นที่คำนวนเสียเงินเพิ่ม ถ้าเหตุผลชี้แจงแล้วไม่ผ่านค่ะดูคำตอบของคำถามที่คุณได้ถามไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ ได้ตอบให้แล้วค่ะ

เด็กฝึกหัด:
วิธีการคำนวณ ภงด 51 ที่สมบูรณ์แบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม