www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขัรตอนรับสมัคร

(1/1)

น่ารัก:
ขั้นตอนรับสมัครผู้ทำบัญชี

อ้วน:
ถ้าจะหมายถึงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  ศึกษาตามลิงค์ครับ

http://www.dbd.go.th/thai/law/doc5.1.pdfแต่ถ้าจะแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2545.pdf

ว่าน:
ถ้าจบการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถนำใบรับรองการศึกษาไปขึ้นทะเบียนได้หรือไม่

town:
ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม