www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรบอกว่าบันทึกบัญชีผิด

(1/1)

แม่ม:
ขอความช่วยเหลือด่วนมากค่ะ

กิจการ ชิปปิ้ง ขาย freight และมีรายได้อื่น ๆ เช่น handling charge นอกจากนี้จะมีรายได้

            

ค่านายหน้า จากการขาย freight  ฉะนั้นเวลาจ่ายเงินค่า freight จะมีรายได้ค่าคอมฯ      

บันทึกแยก   

ธนาคาร        63,782.16    

profit tax          1,839.87    

        Com inc.                61,329.00                        

         sale tax                 4,293.03            65,622.03 65,622.03    

ต้นทุนบริการ2,461,700.00       

ภาษีซื้อ            284.20       

     wth                    121.80    

     ธนาคาร            2,523,191.40      

     

จะเห็นว่าจะไม่ลงตัวด้วยยอด 61,329.00    แต่เลือกบันทึกแบบนี้         

profitax    1,839.87    

ต้นทุนบริการ2,523,029.00    

ภาษีซื้อ    284.20    

            wth    121.80

            com inc          61,329            

            sale tax    4,293.03

            ธนาคาร    2,459,409.24ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจว่า ทำไมต้นทุนบริการจึงไม่บันทึกตามเอกสารจำนวน 2,461,700               อ้วน:
ต้องขอโทษครับ  อ่านแล้วยังรู้สึกสับสนอยู่ครับ  รายการ com inc 61,329  น่าจะเป็นรายได้  ซึ่งน่าจะรับเป็นเงินสด หรือ ธนาคาร  หรือหากยังไม่รับ ก็น่าจะบันทึกตั้งเป็นลูกหนี้ครับ  แต่ตอนคุณบันทึก  กลับเพิ่มเป็นต้นทุน  ซึ่งหากผมเป็นสรรพากรผมก็มองว่าบันทึกผิดเหมือนกันครับ  ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมครับแม่ม:
เป็นอย่างนี้นะคะคือ

com incจะรับโดย offset กับรายจ่าย ดังนั้นธนาคาร=

2,459,409.24  ส่วนต้นทุนบริการตามเอกสารจะเป็น

2,461,700

town:
ถ้าบันทึกแยกทีละรายการ  ก็น่าจะเป็นดังนี้

Dr.  ต้นทุนบริการ  2,461,700.00

Dr.  ภาษีซื้อ    284.20

Cr.  wth    121.80

Cr.  ธนาคาร    2,461,862.40Dr.  ธนาคาร   63,782.16

Dr.  profitax   1,839.87

Cr.  com inc    61,329.00

Cr.  sale tax    4,293.03 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม