www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต่อจากคำถามที่ 07182

(1/1)

ภพ:
     การลงบันทึกบัญชี นั้นให้ลง ณ วัน จัดตั้งบริษัท คือวันที่ 6 มี.ค. หรือวันที่มีการจ่ายค่าเซ้ง และค่าเช่าสนง.ครับ

     แล้วค่าเซ้งร้านสามารถลงเป็นคชจ.ได้ทั้งจำนวน หรือให้บันทึกเป็นทรัพย์สิน คิดเป็นค่าเสื่อม 5% และต้องควรใช้ชื่อบัญชีว่าอะไรครับ

     ขอบคุณครับ

อ้วน:
ถ้ามีการรับรองค่าเช่าให้เป็นรายจ่ายในการจัดตั้งบริษัท ( กล่าวคือค่าเช่าตั้งแต่วันที่  21 กพ. - 5 มี.ค. ให้บันทึกเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนทันที )  ส่วนค่าเช่าตั้งแต่วันที่  6 มี.ค.  ก็ให้บันทึกเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า แล้วทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดระยะเวลาในการเช่าครับส่วนค่าเซ้ง  ก็ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  แล้วทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการเซ้งครับ  จะไม่ได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณเป็นค่าเสื่อมราคานะครับ  แต่ให้ตัดตามอายุที่มีสิทธิเซ้งครับกระทู้ 7182

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=7182&c=act

ภพ:
ขอบคุณครับคุณอ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม