www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจขายสินค้ากับห้าง

(1/1)

AAD:
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ GP และ Rebate และหรืออื่นๆ

ที่เป็นส่วนแบ่งของห้าง

อ้วน:
ผมก็ไม่มีข้อมูลอ้างอิง  แต่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกัน  จึงทำให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะอยู่ในสัญญาที่ทำกับทางห้างสรรพสินค้า  ซึ่งแต่ละห้างก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน  รวมถึงค่าใช้จ่ายบางตัวก็แตกต่างกันอีกครับ  ซึ่งในชีวิตนี้ยังไม่มีโอกาสทำธุรกิจค้าขายกับห้างสรรพสินค้าเลยครับ  คงต้องรบกวนผู้รู้ท่านอื่นๆ  ที่มีข้อมูลมาแบ่งปันกันบ้างนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม