www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดประเทภหมวดบัญชี การคิดค่าเสื่อม และอื่น ๆ

(1/1)

อ๋อย:
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่เสร็จแล้วและได้มีการดำเนินกิจการ แต่ภายหลังกิจการได้มีการต่อเติมห้อง (กิจการเช่าสำนักงาน)  เดินสายไฟใหม่ มีการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เมนเบรกเกอร์ โหลดเซ็นเตอร์ สายไฟ ค่าบริการติดตั้ง แต่ยังคงประกอบกิจการอยู่ด้วย

1.การต่อเติมห้อง ไม่มีสัญญาว่าจะแล้วเสร็จวันไหน มีการจ่ายเงินชะรำเป็นงวด ๆ จะสามารถโอน ส่วนตกแต่งอาคารเช่าระหว่างก่อสร้าง เป็น ส่วนตกแต่งอาคารเช่า ได้นะวันที่พร้อมใช้งาน แล้วต้องทำเอกสารแนบหรือป่าวค่ะ แล้วคิดค่าเสื่อม 20% หรือว่า 5% เหมือนอาคารค่ะ

2.อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า (ไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนของเก่า) ต้องลงเป็นทรัพย์สินหรือป่าวค่ะ แล้วใช้ชื่อบัญชีอะไรค่ะ ถ้าลงเป็นทร้พย์สิน คิดค่าเสื่อม 20 % ใช่หรือป่าวค่ะ

     ช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ

007:
ให้เริ่มคิดค่าเสื่อมเมื่อสินทรัพย์พร้อมใช้งาน แล้วคิดค่าเสื่อมราคาอาคารที่ 5% ครับระบบไฟฟ้าใหญ่ ที่ติดอยู่กับอาคาร คิดค่าเสื่อมเหมือนอาคารแต่ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็คิดค่าเสื่อม 20% ครับtown:
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  ควรบันทึกเป็นสินทรัพย์ครับ  โดยพิจารณาว่าถ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้  ก็อาจจะใช้ชื่อบัญชีว่า  เครื่องตกแต่งสำนักงาน  แต่ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้หรือเคลื่อนย้ายแล้วจะทำให้ทรัพย์สินเสียหาย  ก็ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร  อาจจะใช้ชื่อว่า  อาคาร หรือส่วนต่อเติมอาคาร  เป็นต้น

cartoon:
มีอะไรที่คิดค่าเสื่อมบ้างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม