www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าต่อสมาชิกหนังสือธรรมนิติ ยื่น vat ได้หรือไม่ค่ะ

(1/1)

star:
บริษัทได้สมัครสมาชิกหนังสือหลายประเภทค่ะ

อยากทราบว่า สามารถนำ vat ซื้อ สามารถขอคืนได้หรือไม่ค่ะ

200:
ได้ค่ะ ที่บริษัทฯ เป็นสมาชิกวารสารภาษีอากรอยู่ค่ะ

007:
สามารถนำ vat ซื้อ มาขอคืนได้ครับ

123:
ลองเข้าสมัครสมาชิกธรรมนิติแล้ว

ทำไม่ได้ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม