www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากได้หน่วยนับที่เป็นภาษาอังกฤษ

(1/1)

สุดใจ:
อยากได้หน่วยนับที่เป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย ใครมีบ้างรบกวนหน่อยค่ะ

007:
ระบุด้วยครับว่าต้องการหน่วยนับอะไรเช่น ท่อน กล่อง เมตร เป็นต้น

200:
ที่ใช้ประจำก็มี

ROLL ม้วน, PC-PCS ชิ้น, SET ชุด, BOX กล่อง

M เมตร, KG ก.ก., PACK ห่อ, L ลิตร ที่นึกออกตอนนี้นะคะ

แดงน้อย:
ea ชิ้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม