www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงบัญชี ทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระ 25 %

(1/1)

เหมียว:
อยากทราว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เรียกชำระ 250,000 บาท ต้องลงบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ แล้วทุนที่เหลือต้องชำระเมื่อไหร่มีกำหนดหรือเวลาไว้หรือไม่ค่ะ

007:
บันทึกทุนแค่ 250,000 ครับ ส่วนทุนจดทะเบียนนั้น ไว้ใช้แสดงในงบเท่านั้น  สำหรับส่วนที่เหลือว่าต้องชำระเมื่อไหร่นั้น ไม่มีกำหนดไว้ครับ

อ้วน:
Dr.  เงินสด / ธนาคาร   250,000

Cr.  ทุน  250,000

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม