www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

บี:
ทำกิจการเกี่ยวกับบริการ มีข้อหารือดังนี้ค่ะ

1.รับงานจากหน่วยราชการ แล้วทางหน่วยงานโอนเงินเข้าบัญชีโดยหักภาษีไว้ 1% ไม่สามารถตามหนังสือรับรองได้เพราะหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ไม่ได้ออกจากหน่วยนี้ต้องในระดับที่ใหญ่กว่า เราสามารถจะใช้หัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่คะในปี 2549

2.ได้รับเช็คจากลูกค้าเมื่อวันที่ 26/12/49โดย ลูกค้า หัก ณ ที่จ่ายไว้ 3%แล้ว และนำเข้าธนาคารเมื่อวันที่ 28/12/49 แต่จนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเลยเพราะเค้ายังไม่ออกให้ ในกรณีนี้เราจะสามารถใช้ หัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ในปี 2549

ทั้งสองกรณีเราจะสละสิทธิ์ไม่ใช้ได้หรือไม่คะ

อ้วน:
1.  ตามหลักปฏิบัติหากไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายได้  ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายมาใช้ได้ครับ2.  ดังนั้นทั้ง  2  กรณีนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ครับ  แต่ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ครับว่า  หากทั้ง  2  กรณีนี้สามารถพิสูจน์รายรับและยอดจำนวนเงินได้อยากน่าเชื่อถือว่ามีการรับเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว  ทางเจ้าหน้าที่จะยินยอมให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้หรือไม่สรุปถ้าว่ากันตามตัวอักษรในกฏหมาย  ทั้ง  2  กรณีนี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ครับ

อ้วน:
ส่วนการสละสิทธิ์นั้น  สามารถทำได้อยู่แล้วครับ  เพราะในทางบัญชีถือว่า  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็น สินทรัพย์  ดังนั้นเมื่อสละสิทธิ์  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย ( ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม  ต้องบวกกลับในทางภาษี )

Cr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ( สินทรัพย์ )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม