www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนจากบริการเป็นสินค้า

(1/1)

สุนทร:
กำลังตัดสินใจว่า จะปิดกิจการเดิมแล้วเปิดใหม่ หรือว่าจะใช้กิจการเดิมต่อไปดี คือว่า กิจการกำลังจะย้ายไปอยู่ตึกใหม่ เดิมทีกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปีที่ผ่านมามีกำไรตามบัญชี ล้านกว่าบาทกิจการกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นผลิตสินค้าแล้วขาย แต่ก็ยังขายให้ลูกค้ารายเดิมอยู่  ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรขอคำแนะนำด้วยครับtown:
ถ้ากิจการเดิม  ไม่มีปัญหาทางด้านภาษีและปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วน  ผมก็คิดว่าน่าจะใช้กิจการเดิมดีกว่าครับ  เพราะการจะปิดกิจการเดิม  ก็มีภาระค่าใช้จ่าย และเมื่อเปิดกิจการใหม่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายอีกเช่นกัน  นี้ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ที่เกิดจากขายสินทรัพย์ถาวร (ถ้ามี)  และการแบ่งผลกำไรสะสมที่เมื่อจะปิดกิจการก็จะต้องแบ่งให้กับหุ้นส่วนซึ่งก็จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปก่อนร้อยละ 10 ของผลกำไรที่แบ่งซึ่งถ้าเป็นกิจการเดิม  ก็เพียงเพิ่มประเภทของธุรกิจซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าครับ

สุนทร:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม