www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ณ 31ธค49

(1/1)

น้อย:
ต้องการตั้งดอกเบี้ยรับเนื่องจากกิจการมีลูกหนี้กรรมการ ได้พยายามเข้าเว็บของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว แต่ไม่รู้เป็นไง เข้าไม่ได้ส่วนธนาคารอื่นก็จะมีแต่ของปัจจุบัน    ขอความช่วยเหลือ แนะนำว่าจะหาจากที่ใดได้บ้าง

town:
วันนี้ผมเข้าได้นะ เวบของธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th/bothomepage/index/index.aspแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆ  ก็ให้ทำหนังสือสอบถามไปยังธนาคารที่กิจการมีการเปิดบัญชีอยู๋ครับ  โดยให้ทางธนาคารตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม