www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีนำเข้าสินค้าโดยจ่ายเงินแบบ TT

(1/1)

นกน้อย:
inv ของตปท ลวท 3/12/06 จ่ายเงินวันที่ 6/12/06 ของเข้าวันที่ 4/1/07  กรณีเช่นนี้ จะใช้ บันทึกบัญชีโดย

3/12/06  ซื้อ

                เจ้าหนี้

6/12/06  เจ้าหนี้

                 ธนาคาร

31/12/06  สินค้าระหว่างทาง

                 ซื้อ

1.ใช้ exchange rate จริง ณวันที่จ่ายทั้ง 3 รายการเลยได้หรือไม่

2. ไม่มี กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน ถูกต้องไหมคะ

3. สินค้าระหว่างทางต้องปรับ rate  ณ วันสิ้นปีหรือไม่

4. rate ณ วันสิ้นปี หาดูได้จากที่ใด200:
ที่บริษัทฯ ก็มีกรณีเช่นนี้ค่ะ ณ วันโอนเงิน

Dr. ค่าสินค้าชำระล่วงหน้า (USD*RATE ณ วันโอน)

     Cr. BANK

ณ วันสินค้าเข้า

Dr. Goods (RATE ตามใบขน)

     Cr. AP

จากนั้น ปรับกำไรขาดทุน

Dr. AP

     Cr. เงินโอนล่วงหน้าค่าสินค้า

ผลต่างเข้ากำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่บริษัท ใช้EXPRESS ทำบัญชีถ้าไม่KEY เข้าRR STOCKสินค้าก็จะไม่สามารถรับรู้การนำเข้าได้ เมื่อหากำไรขาดทุน

ก็ต้องไปเข้า PS เนื่องจากของเข้าต้องเข้า RR ทำให้มีเจ้าหนี้เกิดขึ้น แต่เราชำระสินค้าไปแล้ว(ไม่ควรมีเจ้าหนี้)

RATE สิ้นปีก็ดูจากประกาศธ.แห่งประเทศไทยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม