www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายงานผู้สอบ

(1/1)

K:
ถ้าเคยออกรายงานผู้สอบแบบไม่แสดงความเห็น ต่อมางบได้กล่าวได้เลิกกิจการ แล้วต้องออกรายงานงบเลิกให้ซึ่งต้องเป็นแบบ clean เท่านั้น โดยออกเป็นงบเดี่ยว ไม่ได้เปรียบเทียบกับปีก่อน แบบนี้จะออก clean ได้มั๊ย ถ้าปีก่อนออกงบแบบไม่แสดงความเห็น >> จะมีประเด็นอะไรหรือไม่

007:
ถ้าปีก่อนออกงบแบบไม่แสดงความเห็น แล้วปีนี้จะออกรายงานแบบ clean นั้นต้องดูว่าปีก่อนไม่แสดงความเห็นเนื่องจากอะไร แล้วกระทบในปีปัจจุบันหรือไม่ หรือแสดงให้เห็นได้ว่าเรามีวิธีการตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในยอดยกมาต่างๆได้นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม