www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. ต่างกันอย่างไร และ ห้างฯต้องทำประกันสังคมหรือไม่

<< < (18/18)

วิ:
ไม่เคยทำเกี่ยวกับภาษีเลยค่ะ การยื่น ภงด 1กต้องมีขั้นตอนแบบไหนบ้าง อันดับแรกต้องรวบรวม ภงด 1 ก่อนใช่หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม