www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด 1 กับ ภงด 1ก. ต่างกันอย่างไร และ ห้างฯต้องทำประกันสังคมหรือไม่

(1/18) > >>

ww:
หจก. ต้องทำประกันสังคมอย่างไรคะ  ถ้าไม่ได้ทำจะต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ ถูกปรับไหมคะ

ถ้าไม่มีการจ้างประจำ  ต้องยื่น ภงด 1 หรือเปล่าคะ

ภงด.1 กับ 1ก ต่างกันอย่างไรคะ

วรสรรค์:
ถ้ามีการจ่ายเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำหรือชั่วคราว ก็ต้องเข้าประกันสังคมครับ  ให้ไปขึ้นทะเบียนนายจ้างที่สำนักงานประกันสังคม แล้วทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับ  แต่ถ้าจะให้ทางสำนักงานทำให้ก็ ประมาณ 2,000.- บาท ให้ติดต่อคุณอ้วน 01-845-9008ภงด.1 เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ถ้าในห้างฯ ไม่มีผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ประมาณ 15,833.- บาท ก็ไม่ต้องยื่น ภงด.1 ครับส่วนภงด.1ก เป็นการสรุปตัวเลขจาก ภงด.1 ทั้งปีครับ

ww:
แล้วเรื่องค่าปรับล่ะคะ ช้ำใจจังเลย สนง บ/ช เดิมไม่ช่วยแนะนำเลยค่ะ  ถูกปรับ ถูกสอบ  เยอะแยะไปหมด

ww:
ทางห้างมีการจ้างที่ทำกันทุกเดือน แต่ไม่มีข้อผูกมัด หรือ สัญญาจ้าง (จึงไม่แน่ใจว่า จะเรียกเป็น ค่าแรงต่อเดือนหรือ ต่าจ้างเป็นครั้งๆ) ค่าจ้างนับตามปริมาณงานแต่รวบยอดจ่ายเป็นงวด   งวดละประมาณ  1-3 เดือนไม่ทราบว่าจะจัดเป็น  จ้างทำของ   หํก ภงด 3  ไม่ทำประกันสังคม  ได้หรือเปล่าคะ

อ้วน:
ต้องดูข้อเท็จจริงครับว่า  เป็นการจ้างทำอะไรครับ  เช่นถ้าเป็นการจ้างทำบัญชีเป็นรายเดือน  และตกลงว่าจะจ่ายทุกๆ  3  เดือน โดยผู้รับจ้างไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท  ถือว่าเป็นบริการต้องมีการหัก  ณ  ที่จ่าย 3%  ครับ  และไม่ต้องยื่นประกันสังคม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม