www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะยื่น ภงด.90 แต่มีปํญหาค่ะ

(1/1)

mo:
พอดีจะทำ ภงด.90 ยื่น  แต่ไม่เข้าใจว่ารายได้ที่ได้รับจะอยู่ในรายได้ ประเภทใด  เพราะใบ 50 ทวิที่ได้มีทั้งค่าจ้าง และค่าบริการค่ะ  แต่พอถามสรรพกร ก็จะให้เข้า 40(2) อย่างเดียว พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมค่ะ

007:
ช่วยบอกหน่อยว่าคุณทำอะไรอย่างละเอียด

ถ้ารับจ้างทำงานให้ หรือการบริการต่างๆทั้งไป ก็ถือว่าเป็น 40(2) ครับ แต่บริการบางอย่างก็ถือว่าเป็น 40(8) ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม