www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใช้ใบกำกับภาษีซื้อผิด

(1/1)

น้ำมนต์:
เปิดบริษัทอยู่ 2 แห่ง คือ ก และ ข เมื่อเดือน 9/49 ใช้ใบกำกับภาษีซื้อยื่นสลับกัน มารู้เมื่อเดือน 10/49 ตอนนี้ไปยื่นออกแล้ว ในกรณีนี้จะลงปรับปรุงบัญชีอย่างไร และถ้าสมมติว่ารู้เมื่อข้ามปีภาษีแล้วจะลงบัญชีอย่างไรคะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

007:
เมื่อบันทึกซื้อ

dr.ค่าใช้จ่าย 100

dr. ภาษีซื้อ   7

cr. เจ้าหนี้   107เมื่อทราบว่าบันทึกซื้อผิด ก็ให้ปรับปรุงโดยโอนกลับรายการ (กรณีรู้ในปีภาษีเดียวกัน)

cr.ค่าใช้จ่าย 100

cr. ภาษีซื้อ   7

dr. เจ้าหนี้   107เมื่อทราบว่าบันทึกซื้อผิด ก็ให้ปรับปรุงโดยโอนกลับรายการ (กรณีรู้คนละปีภาษีกัน)

cr.กำไรสะสม (หรือรายได้อื่นๆ) 100

cr. ภาษีซื้อ   7

dr. เจ้าหนี้   107

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม