www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการทำนิตยสารเพื่อแจก

(1/1)

j:
ขอถามท่านผู้รู้ว่า

กิจการทำนิตยสารเพื่อแจกและรับสมัครสมาชิก

1.ต้องเสียภาษีอย่างไร กิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย รายได้ส่วนมาก มาจากการขายโฆษณา

2.VATจากค่าพิมพ์หนังสือใช้ได้หรือไม่

3.VATจากค่าพิมพ์โบวชัวร์หรือโปสเตอร์ใช้ได้หรือไม่

4.ถ้าใช้ไม่ได้ควรทำอย่างไร เพราะเสียภาษีซื้อเยอะมากค่ะ

ช่วยหน่อยนะคะทุกท่าน007:


http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=4966&c=act-. การบันทึกบัญชีการรับสมัครสมาชิก ควรบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า แล้วทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุของสมาชิก

-. หนังสือที่แจก ก็เหมือนการขาย แต่ไม่มีค่าตอบแทน ตัดสต็อกเหมือนกันครับ แต่ราคาขายเป็นศูนย์

-.การออกใบเสร็จควรออกเมื่อได้รับเงินหรือเมื่อออกใบกำกับสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าครับ

- ต้องออกใบกำกับภาษีขายเมื่อมีรายได้ค่าโฆษณา แต่ถ้ารายได้จากการขายหนังสือนั้นไม่เสียภาษีครับ

- VATจากค่าพิมพ์หนังสือ เป็นภาษีซื้อเพื่อใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาใช้ได้ครับ

- VATจากค่าพิมพ์โบวชัวร์หรือโปสเตอร์ ถ้าเพื่อการหาลูกค้าให้มาลงโฆษณา สามารถนำมาใช้ได้ครับ

-  การที่ธุรกิจคุณเสียภาษีซื้อเยอะ ก็เป็นปกติของธุรกิจนี้ครับ แต่อย่าลืมว่าก็ไม่เสียภาษีขายเหมือนกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม