www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่น ภงด. 51 ขาดไปเกิน 25%

(1/7) > >>

ฟ้า:
บริษัทยื่น ภงด.51 เมื่อกลางปี 49 ขาดไปจากกำไรที่เกิดขึ้นจริงเกิน 25% ดิฉันมีคำถามดังนี้ค่ะ

สมมติว่า  1. ตอนกลางปี ภงด.51 ประมาณกำไร 200,000 บาท เสียภาษี 15% = 30,000 บาท / 2 = 15,000 บาท

              2. ตอนสิ้นปีได้กำไรที่เกิดขึ้นจริง 273,000 บาท เสียภาษี 15% = 40,950 บาทตามยอดข้างต้น บริษัท จะต้อง

1. เสียเงินเพิ่มเท่าไหร่ค่ะ ดิฉันคำนวณได้ 40,950 - 30,000 = 10,950 x 20% = 2,190 บาท (ยอดที่ได้ต้องคูรด้วยจำนวนเดือนหรือเปล่าค่ะ เพราะพึ่งทราบตอนงบผู้สอบเสร็จค่ะ เดือน มี.ค.50)

2. มีเบี้ยปรับหรือเปล่าถ้ามีคิดยังไง และ คูณด้วยจำนวนเดือนหรือเปล่า *รบกวนช่วยคำนวณเป็นตัวอย่างด้วยค่ะ

3. ดิฉันสมควรที่จะต้องยื่น ภงด.51 เพิ่มเติมหรือไม่ หรือควรจะรอให้เจ้าหน้าที่สรรพากรวินิจฉัยก่อนค่ะ อย่างไหนถึงจะปลอดภัย...และไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะ

4. นอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกหรือเปล่าค่ะ

5. กรอก ภงด.51 เพิ่มเติม กรอกยังงัยค่ะเอายอดไหน

 **ใหม่จริง ๆ รบกวนตอบด้วยนะคะ**ขอบคุณค่ะ

ดาวิด:
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง                     273,000 บาท

ภาษีที่เสียจากกำไรที่ถูกต้อง  273,000 คูณ 15 % หาร2

                                                  =  20,475 บาท

ภาษีที่เสียไว้จากประมาณการกำไรสุทธิ    15,000 บาท

ภาษีที่เสียขาด                                      5,475 บาท

เงินเพิ่ม 20 %                                      1,095  บาท

ต้องเสีย ภาษีรวมเงินเพิ่ม                         6,570 บาท

.....................................                                     เงินเพิ่มเสียร้อยละ20 ของภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 67 ตรี

.....................................        

ไม่มีเบี้ยปรับ มีแต่เงินเพิ่ม  

....................................

คำถามที่ว่า สมควรที่จะต้องยื่น ภงด.51 เพิ่มเติมหรือไม่ หรือควรจะรอให้เจ้าหน้าที่สรรพากรวินิจฉัยก่อน   นั้นขึ้นอยู่กับว่าเหตุที่คำนวณประมาณการขาดไปนั้น   เป็นเหตุสมควรหรือไม่  หากมีเหตุ สมควร ก็ไม่ควรยื่นเพิ่มเติมสำหรับเหตุผล  ไม่สามารถคุยบนบอร์ดได้  หากต้องการ ทราบ  โปรดทิ้งเมล์ ไว้    

ฟ้า:
คุณดาวิด...mail ฟ้าค่ะ

ganda13_now@hotmail.comช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ฟ้า:
ขอถามเพิ่มเติมค่ะ

ยอดกำไรสิ้นปีที่ฟ้าได้บอกไปคือยอด 273,000 นั้นเป็นยอดที่มีการปรับปรุงทางภาษีแล้วนะ คือ มีทั้งการบวกคืนค่าใช้จ่ายบวกกลับ หักยอดค่าใช้จ่ายอบรมพนักงานที่สามารถหักได้เพิ่มขึ้น และยอดเงินบริจาคที่ไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้  ดังนั้นยอด 273,000 จึงเป็นยอดกำไรสุทธิที่ใช้ยื่นเสียภาษี ภงด.50 จริง ๆ ค่ะ

ถ้าฟ้าจะทำการเงิน ภงด.51 เพิ่มเติม วันต้องกรอกตัวเลขของรายได้ และค่าใช้จ่ายยังงัยค่ะ ใช้ตัวเลขไหนตัวเลขทางบัญชี หรือ ทางภาษีค่ะ** รบกวนแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะ**ดาวิด:
แบบภงด .51 เพิ่มเติม ต้องกรอกตัวเลขกำไรสุทธิ ที่ปรับปรุงรายได้และรายจ่าย ทางบัญชีภาษีอากรแล้ว  รวมทั้งแบบภงด50 ประจำปีด้วย  

วิธีการกรอกแบบภงด.51 เพิ่มเติม

...............................

แบบ ภงด.51 ( หน้าสอง)  รายการที่ 2 การคำนวณกำไรสุทธิ

ข้อ1 ,ข้อ1(1),(2) ,(3),(6)และ (7) ให้ขีดคำว่า ประมาณการออก ทุกข้อ

ข้อ1(1) ให้กรอกยอดรายรับที่ปรับปรุงทางบัญชีภาษีอากรออกแล้ว .............บาท

ข้อ1(2) กรอกรายจ่ายที่เกิดขึ้นหลังปรับปรุงทางภาษีแล้ว.............บาท

ข้อ1(3) กรอกกำไรสุทธิ.....373,000 บาท

ข้อ1(6) กรอกกำไรสุทธิ 273,000 บาท

ข้อ1(7) กึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิ..... 136,500 บาทแบบภงด.51 หน้า 1

  ติ๊ก ช่องยื่นแบบเพิ่มเติม ครั้งที่1

รายการที่1 ข้อ1,ขีดคำว่า"ของประมาณการ" ออก ใส่ตัวเลข 136,500 บาท

ข้อ3 ภาษีที่คำนวณได้ 20,475.-บาท

ข้อ4(3) ภาษีที่ชำระแล้วตามภงด.51 15,000 บาท รวม15,000 บาท

ข้อ5. คงเหลือภาษีที่ชำระเพิ่มเติม 5,475.-บาท

ข้อ6 บวกเงินเพิ่ม 1,095.-บาท

ข้อ7.รวมภาษีชำระเพิ่มเติม 6,570.-บาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม