www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ย้ายสถานประกอบการ

(1/2) > >>

นิดนิด:
ถ้ากิจการจะย้ายสถานประกอบการ โดยโทรเช็คที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องใช้ บอจ1  บอจ4 และ ตั๋วทนาย  ไม่ทราบว่าตั๋วทนายคืออะไร และถ้าไม่มีได้หรือไม่

ถ้าบริษัทจะดำเนินเรื่องเองโดยไม่จ้างทนาย

007:
ตั๋วทนายคือลายเซนต์ทนายที่รับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจมาลงลายมือชื่อต่อหน้าทนาย ซึ่งต้องใช้ในกรณีที่กรรมการไม่ได้ไปแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่  แต่ถ้ากรรมการไปเอง ก็ไม่ต้องมีตั๋วทนาย  

ตะวัน:
เด๋วนี้ ผู้สอบบัญชีก็สามารถเซ็นต์รับรองเหมือนกับทนายได้แล้วนะ

007:
อืมม  ข่าวใหม่นะ  ช่วย confirm คำตอบด้วยได้ไหม

อ้วน:
นั้นซิ  ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่า  สามารถรับรองในลักษณะใดได้บ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม