www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับรายได้

(1/1)

มือใหม่:
ถ้าบริษัทส่งของให้ลูกค้าพร้อมออกใบแจ้งหนี้/ใบส่งของให้ เมื่อเรียกเก็บเงินจึงออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ ในกรณีนี้เราจะรับรู้รายได้เมื่อไหร่คะ แต่ทางบริษัทไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ให้กับลูกค้าทุกเจ้าถ้าสมมติต้องรับรู้ตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ เราจะทำอย่างไรคะ(จะปิดงบค่ะเลยไม่แน่ใจว่าต้องเป็นรายได้ค้างรับหรือไม่) ขอบคุณค่ะ

007:
ขายสินค้า ให้รับรู้รายได้เมื่อส่งของครับ

ดังนั้นเมื่อส่งของ ให้ออกใบส่งของ และบันทึกลูกหนี้และรายได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม