www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีคำนวณการเสียภาษีโรงเรือน กรณีผู้เช่าเป็นผู้เสียคำนวณอย่างไร

(1/15) > >>

ผู้เสียภาษี:
1.กรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน จะจ่ายในอัตรา ร้อยละ 12.5 ของรายได้รายปี

แต่ถ้าเป็นผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน จะจ่ายในอัตรา ร้อยละเท่าใดของค่าเช่ารายปีครับ จากที่ทางเขตประเมินมาคือ

=ค่าเช่ารายเดือน*8/7*12.5*12

8 กับ 7 ไม่รู้ว่าคือค่าอะไร

12.5 คือร้อยละของภาษี

12 ดือจำนวนเดือนทั้งหมดใน 1 ปี

2.เหตุใดผู้ให้เช่าจึงเสียภาษีโรงเรือนในอัตราที่ถูกกว่า กรณีที่ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนครับ

Banker:
ตามกฏหมายผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน แต่ถ้าเราผลักภาระให้ผู้เช่าจ่าย เงินภาษีโรงเรือนที่จ่ายจะถือเป็นรายได้ค่าเช่าด้วย ดังนั้นภาษีโรงเรือนจะมากขึ้นประมาณ 14.29%

ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าบ้านทั้งปี 1,000,000 บาท

ผู้ให้เช่าเป็นผู้จ่ายจะต้องเสียภาษีโรงเรือน 125,000 บาท

แต่ถ้าผู้เช่าเป็นผู้จ่าย เงิน 125,000 จะถือว่าเป็นค่าเช่าด้วย ดังนั้นต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 12.5 % ของ 125,000 บาท เป็นเงิน 15,625 บาท และเงิน 15,625นี้ เป็นเงินค่าเช่าด้วย ต้องเสียภาษีอีก คิดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเหลือศูนย์

สรุปใช้สูตรที่เขตให้มาง่ายที่สุดแล้วครับ

007:
ขอบคุณ คุณ Banker ครับ

เหน่ง:
ขอบคุณ ครับ

สินาท:
ขอถามเพิ่มเติมครับ ถ้าผู้เช่า นำไปให้เช่าช่วงต่อ ภาษีจะคำนวณอย่างไรครับ

ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม