www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลค่าใช้จ่ายลงว่าสด

(1/1)

taohoo:
คือที่บริษัทเป็นบริษัทขนส่ง  แล้วเวลาคนขับรถปะยาง เปลี่ยนยาง ส่วนมากบิลมักไม่มีชื่อร้าน  ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  เขียนมาแต่ว่า สด  บิลจำพวกนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ใหมค่ะ  แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

กด:
ที่บริษัทก็มีบิลประเภทนี้ค่ะ โดยจะมีใบเบิกเงินสดย่อยประจำวัน มีรายการผู้รับเงิน ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ  รายการคชจ. วันที่ เลขที่ใบเบิก สาเหตุที่เบิก พอสิ้นเดือนก็นำบิลสดนี้รวบรวมเขียนใบสำคัญจ่ายปิดครั้งเดียว

taoohoo:
ขอบคุณคุณกดมากคะ

ดาวิด:
ตอบคุณtaohoo

ในทางบัญชี ผู้จ่ายเพียงจัดทำใบเบิกเงินสดย่อยประจำวัน มีรายการต่างๆ ตามที่คุณกด บอก ก็หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

ในทางบัญชี ไม่มีปัญหาในทางบัญชีภาษี มีปัญหาแน่ และในทางปฏิบัติ ผู้จ่าย มีเพียงบิลที่เขียนว่า สด  ไม่มีรายละเอียด  ชื้อ ที่อยู่ ของผู้รับเงิน  จ่ายค่าอะไร เมื่อไหร่ หากสรรพากร  ตรวจพบ จะไม่เชื่อว่า บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายนั้นจริง (ทั้งๆที่บริษัท จ่ายไปจริง) ภาระการพิสูจน์ อยู่ที่บริษัท ฯ(คำพิพากษาฎีการที่ 1678/2532)   ซึ่งสรรพากรจะให้หักหรือไม่ให้ก็ได้  หากเกินสมควรก็ไม่ไห้  หรือจะไม่ให้ทั้งหมดก็ได้        

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม