www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีปัญหามารบกวนให้ช่วยคิดคะ เรื่องธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

(1/1)

พิม:
ปัญหามีอยู่ว่าได้ไปรับงานทำบัญชีของกิจการขายตั๋วเครื่องบิน  ซึ่งจากการดูคราวๆ พบว่า

1 กิจการเป็นตัวแทนช่วง ขายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ให้บริการทำวีซ่า โดย  สมมุติว่า

-ซื้อโรงแรม  dr ซื้อโรงแรม      10000

                      ภาษีซื้อ             700

                      Cr เจ้าหนี้โรงแรม           10700

ตอนขาย      dr  ลูกหนี้         11700

                       CR ขายโรงแรม      10700

                            รายได้ค่าบริการ   934.58

                            ภาษีขาย               65.42

จ่ายหน่ายอย่างอื่นก็ลักษณะเดียวกัน

ปัญหามีอยู่ว่า กิจการนี้  โดยเฉลียแล้วมีภาษีขอคืนเกือบทุกเดือน  เนื่องจาก  ภาษีซื้อจากโรงแรม จากตั๋วเครื่องบิน  นำมาใช้หมดทุกตั๋ว  แต่ตอนขาย  ออกภาษีขายแค่ค่าบริการของตัวเอง ทำให้ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

ช่วยคิดวิธีการแก้ปัญหานี้ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไรดีคะ

007:
ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไม่มี VAT นะครับ ตอนขายให้ออก VAT ในส่วนของค่านายหน้าสำหรับซื้อโรงแรมให้ทำเหมือนซื้อสินค้ามาขาย

ตอนซื้อก็ขอคืนภาษีซื้อ  ตอนขายก็ออกภาษีขายในราคาขายครับแนะนำให้เขาทำให้ถูกต้องจะดีกว่า  ถ้าโดนตรวจแล้วถูกประเมินแน่ๆครับ

อ้วน:
ศึกษาข้อหารือที่ กค 0811/11473 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการท่องเที่ยว

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.htmlและลองอ่านบทความโดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร    

- เรื่องตัวแทนขายตั๋วโดยสารสายการบิน

http://www.dharmniti.co.th/Report/Doc/24_07_49.php- เรื่องนายหน้าตัวแทนสำรองห้องพักโรงแรม

http://www.dharmniti.co.th/Report/Doc/14_07_49.phpvoraluck:
ในการขายตั๋ว Dr.เงินสด Cr.ต้นทุน Cr.รายได้(ผลต่าง)

ตอนซื้อตั๋ว Dr.ต้นทุน Cr.เงินสด

ใช่หรือไม่  และตอนออกงบจะมีแต่รายได้ และคชจ.ในการบริหาร  ถูกต้องหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม