www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลงทุนอย่างไรไม่ปวดหัว และถูกต้อง

(1/1)

chalermchai:
ขอบคุณSHawมากครับ ที่แนะให้คติ ชอบมากสำหรับคำว่า"ไม่รู้ ไม่ชัดเจน ในระบบในงานนั้นๆ ก็ไม่น่าเสี่ยง"มาถึงปัญหาที่จะขอปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้หวังดีเลยครับ หจก.ก หจก.ข ฯลฯได้มีการแลกเช็คกับผมในบางส่วนของการลงทุน แต่ถึงเวลาแลกขึ้นเช็คมักจะเกิดปัญหาทุกที แต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันก็ต้องยืดเวลากันออกไป ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผมคิดที่จะตั้งหจก.ขึ้นมา โดยที่ต่อไปนี้หจกใดต้องการความช่วยเหลือในทุน ผมจะให้เอาหจก.ของผมเองรับงานโดยที่ทำสัญญาการว่าจ้างงานกับหจก.ที่ต้องการความช่วยอีกที่หนึ่งโดยมีค่าต่างอยู่10% (คืองานที่รับได้100บาทผมทำการจ้างอีกที่หนึ่ง90บาทยังไม่รวมvat)ทำได้หรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไรถึงถูกต้อง เพราะฟังจากเพื่อนๆแล้วงง และต่อไปจะเกิดอะไรไหมถ้าตั้งหจกมาแล้วไม่มีงานเข้า และระบบบัญชียังคงทำต่อเนื่องได้ไหม  งานส่วนตัวของผมที่ทำอยู่เป็นรูปบุคคลธรรมดาส่วนมากทำตามบ้านจึงไม่ค่อยวุ่นวาย  ด้วยเหตุชีวิตมันเกิดวุ่นวาย จึงอยากขอคำอธิบายจากผู้มีประสพการณ์และความรู้ด้วยครับขอขอบคุณครับ

007:
การเปิดห้างฯมารับงานต่อ ทำได้ครับ แต่ปัญหาจะตกอยู่กับห้างฯที่เปิดขึ้นมาใหม่ ที่อาจจะกำไรสูงก็เป็นได้ ลองเปิดคณะบุคคลดูครับ

อ้วน:
ต้องดูวัตถุประสงค์ของคุณก่อนครับ  จริงๆ แล้วคุณมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องจดเป็น หจก.  เพื่อแก้ปัญญาในเรื่องของเช็ค  หรือยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆ อีก  เพราะการจดเป็นนิติบุคคลขึ้นมาแล้ว  ย่อมจะต้องมีภาระหน้าที่  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา " จึงควรวิเคราะห์ปัญหาให้ออก  บอกปัญหาให้ได้  แล้วแก้ไขให้ตรงจุดครับ "นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม