www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับมาตรา 19 ทวิ

(1/2) > >>

knundaos:
คือว่าที่บริษัทมีการขอคืนตามมาตรา 19 ทวิ  แต่ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการบันทึกบัญชีต้องบันทึกยังไงตั้งแต่เริ่มแรกและถูกต้องตามประมวลรัษฎากรและมาตรฐานการบัญชี

ตะวัน:
ขอคืน 19 ทวิเป็นการขอคืนอากรขาเข้าใช่ป่าวคะ ถ้าใช่และขอคืนได้แน่ ตั้งเป็นเงินทดรองจ่ายก่อนได้มั๊ย แล้วได้คืนก็ล้างเงินทดรองออก แต่ถ้าไม่แน่นอนว่าจะได้คืนหรือไม่ก็บันทึกเป็นต้นทุนการนำเข้าไว้ก่อนต่อเมื่อได้คืนแล้วค่อยล้างบัญชีต้นทุนออก คนอื่นว่าไงคะ

town:
ดูกระทู้นี้เลยครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1038&c=act

ตะวัน:
สุดยอดเลย ตรงประเด็นเป๊ะเลย ขอบคุณทั้งคุณอ้วนและ คุณ town ที่เมตตา

สสส:
ใครทำ19ทวิเป็นช่วยสอนหน่อยจะเป็นพระคุณยิ่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม