www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่ารถแท็กซี่

(1/1)

ดีนี่:
ค่ารถแท็กซี่ ไม่มีบิลมีแต่ใบสำคัญจ่ายให้พนักงานเซ็นอย่างเดียวจะได้ไหมค่ะ

SHaW:
สามารถทำได้ครับ

แต่ต้องมีเอกสารแนบประกอบเพิ่มเติมนั่นคือ เอกสารบันทึกการเดินทาง โดยที่ควรมีรายการอย่างน้อยดังนี้

1.การที่ขึ้นรถแท๊กซี่นั่นเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่

2.ให้ระบุวันเวลาที่เดินทาง จากที่ไหน เดินทางไปไหน

3.ให้ระบุว่าไปทำงานอะไร JOB อะไร

4.จำนวนเงินที่จ่ายไป

5.มีผู้อนุมัติการเดินทางยุ่งยากจัง  แต่ทำไงได้ จะให้ถ่ายรูปการจ่ายเงินคู่กับคนขับก็กระไรอยู่

007:
ขอบคุณ คุณ SHAW ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม