www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าบริการชิปปิ้งเคลียร์ของเข้า

(1/1)

duang:
อยากรบกวนผู้มีความรู้ช่วยแนะนำ ว่า กรณีเราจ้างชิปปิ้ง

เคลียร์ของ รวม ค่าทั้ง ค่า Freight และ Custom charge

D/O charge and EDI cleaning charge

โดยที่เราจ่ายไปก่อน และนำ ภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ เวลาเราเรียกเก็บที่บริษัทต่างประเทศ จะเรียกเก็บยอดก่อน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ทราบว่าต้องเรียกเก็บ VAT 7% ด้วยหรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตะวัน:
คิดว่าไม่น่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ เนื่องจากเราสามารถเคลมคืนได้ ถ้าเราเรียกเก็บก็เหมือนซ้ำซ้อนสิ

town:
1.  ให้ดูก่อนครับว่า  ธุรกิจของเราประกอบกิจการอะไร  แล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น  สัมพันธ์กับรายได้ของกิจการอย่างไร2.  จึงค่อยมาดูต่อว่า  กิจการเรากับทางต่างประเทศ  มีการดำเนินธุรกิจกันอย่างไร  ใครทำอะไรให้ใครบ้าง3.  แล้วถึงค่อยมาพิจารณาว่า vat ที่เกิดขึ้นนั้น  กิจการมีสิทธิ์ที่จะนำมาเครดิตภาษีขายหรือไม่  แล้วกิจการต้องเรียกเก็บ vat กับทางต่างประเทศหรือไม่4.  แต่ถ้าอ่านแล้วสับสน  ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่า

-  กิจการประกอบธุรกิจอะไร

-  รายได้ของกิจการมาจากอะไร

-  ลูกค้าของกิจการเป็นใครบ้าง

-  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น  สัมพันธ์กับรายได้ของกิจการหรือไม่  

-  กิจการกับลูกค้าต่างประเทศนั้น  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

-  กิจการมีรายได้จากลูกค้าต่างประเทศหรือไม่YO:
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร logistic ระยะสั้น จากสถาบัน ITBS จบแล้วจัดเข้าทำงานต่อทันที (คอร์สมีเปิดตลอดปี)

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ในเครือ TIFFA

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport and Business School : ITBS) ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association : TIFFA) รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ITBS ได้เปิดดำเนินการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยเปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคทฤษฏี 240 ชั่วโมง ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลา 10 กว่าปี ทั้งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริง ที่สร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศและทั้งเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกของสมาคม TIFFA ด้วยสถิติของนักศึกษาที่จบได้งานทำมากกว่า 93% ของแต่ละรุ่น

โดยเนื้อหาจะเป็นหลักสูตร Logistic ระยะสั้น เรียนเกี่ยวกับวิธีการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก ,Airfreight Seafreight , Freightforwarder และพิธีการศุลกากร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางโรงเรียนประสานงาน จัดหางานให้ทำสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานต่อ

+ สถิติได้งานร้อยละ93%ในแต่ละรุ่น

+ รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมทิฟฟ่า

ระยะเวลาอบรม (Full course)            

ระยะเวลาการฝึกอบรม

•         ภาคปกติ  :   รุ่น 69  

    เปิดอบรมภาคทฤษฎีวันที่  22 มิถุนายน 2554 – 5 สิงหาคม 2554

ภาคปฏิบัติวันที่ 8 สิงหาคม 2554 – 23 กันยายน 2554

ทฤษฎี  240  ชั่วโมง ปฏิบัติ   240  ชั่วโมง  (ฝึกปฏิบัติงานจริง)

 :   อบรมทุกวันวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

•         ภาคปกติ  :   รุ่น 70  

    เปิดอบรมภาคทฤษฎีวันที่  8 สิงหาคม 2554 – 23 กันยายน 2554

ภาคปฏิบัติวันที่ 12 กันยายน 2554 – 28 ตุลาคม 2554

ทฤษฎี  240  ชั่วโมง ปฏิบัติ   240  ชั่วโมง  (ฝึกปฏิบัติงานจริง)

 :   อบรมทุกวันวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.***วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)

3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)

5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)

6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation : MTO)

8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10.Introductory English for Shipping Terminology

โปรโมชั่นพิเศษ

ติดต่อรับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท ได้ที่คุณโย 089-1141613

(ค่าอบรมคอร์สละ 24,500 บาท ลดเหลือ 23,500 บาท)

E-mail  : itbs.school@gmail.com

ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.itbsthai.com , www.tiffathai.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม