www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ได้รับค่าส่งเสริมการขายจากบริษัทที่เราซื้อของต้องเปิดVATขายเปล่าค่ะ

(1/2) > >>

กล่อมพิรุณ:
พอดีบริษัท มีการซื้อของจากเจ้าหนี้และเจ้าหนี้มีทำสัญญาว่าให้ผูกขาดสินค้าของเค้าเวลาขาย  และจะให้ค่าส่งเสริมการขายตามยอดที่เราซื้อสินค้าหรือการเปิดสาขาใหม่เพิ่มก็จะให้เหมือนเราโฆษณาสินค้าให้เค้าและขายสินค้าเค้า เช่นให้มา 200,000 เปิดร้านใหม่ให้ร้านละ10,000 ซื้อรายเดือนให้%ตามยอดยอด แล้วอย่างนี้เราต้องเปิดบิลขายให้เค้าหรือเปล่าค่ะ เพราะมันเป็นรายได้อื่นของบริษัท บริษัทขายอาหารอย่างนี้นะค่ะ

007:
ไม่เกี่ยวกับการออก vat ของเราครับ เพราะว่าไม่ใช่เป็นการขายสินค้าหรือบริการ

กล่อมพิรุณ:
เราสามารถดูรายละเอียดได้จากที่ไหนเปล่าค่ะพอดีสรรพากรเค้าแย้งมานะค่ะว่าในเมื่อเราซื้อของเค้าแล้วเค้าให้ตังค์ส่งเสริมการขายมาก็เหมือนกับการได้ลดราคาสินค้าหรือเปล่า    ไม่รู้จะยึดอะไรดีค่ะ

town:
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 118/2545  เรื่อง      การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/11161.0.htmltown:
ข้อหารือ กค 0706/พ./10871  วันที่ : 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/25573.0.htmlข้อหารือที่  กค 0706/พ./221 วันที่ : 12 มกราคม 2549 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  

http://www.rd.go.th/publish/30735.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม