www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง

(1/1)

ดา:
บริษัทส่งของช้าเลยถูกลูกค้าหักค่าปรับล่าช้าไม่ทราบว่าต้องคีย์ยังไงหรือ ค่ะ ค่าปรับถือว่าเป็นค่าอะไรในผังบ/ชค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

อ้วน:
ค่าปรับล่าช้า  ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครับ  โดยแสดงไว้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  บันทึกบัญชีโดย

Dr.  ค่าปรับในการส่งสินค้าล่าช้า

Cr.  เงินสด / ธนาคาร / ลูกหนี้ข้อควรระวัง  ถ้าผู้ขายเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าปรับดังกล่าวจะไม่ทำให้ภาระภาษีขายลดลงแต่อย่างใด  ดังนั้นรายได้ในทางบัญชีก็แสดงขายเต็มจำนวน และรายได้ในทางภาษีมูลค่าเพิ่มก็แสดงยอดขายเต็มจำนวนเช่ากันครับSHaW:
ขอเสริมหน่อยครับ

เห็นด้วยครับที่ไม่ทำให้ภาระภาษีขายลดลง

แต่การจ่ายค่าชดเชยในการส่งสินค้าล่าช้า ก็ทำให้กำไรลดลงด้วยครับ ไม่เหมือนค่าปรับทางภาษี อันนั้นจ่ายฟรีครับ แย่จัง!

Eve:
ในกรณีที่ส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า แล้วต้องจ่ายค่าปรับให้ลูกค้า ไม่ทราบว่ามีราคาค่าปรับที่เป็นมาตรฐานหรือป่าวคะ หรือขึ้นอยู่กับบริษัท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม