www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์

(1/1)

จุ๋ม:
อยากทราบว่าบิลค่าน้ำมันที่ฝ่ายขายนำมาเบิก จำเป็นต้องใส่ชื่อบริษัททุกบิลหรือไม่ และค่าน้ำมัน กับ ค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทและเป็นรายได้ของฝ่ายขายหรือเปล่าอ้วน:
ปัญหาของรถยนต์ที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. รถยนต์ของกิจการ

หากรถยนต์นั้นเป็นของกิจการ ไม่ว่าจะซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อในนามของกิจการ เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่งเกิดขึ้นย่อมถือเป็นรายจ่ายของกิจการ แต่ต้องระวังภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน จะไม่มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อ2. รถยนต์ของพนักงาน

2.1 เบิกตามบิลน้ำมัน

พนักงานเติมน้ำมันรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม แต่ต้องมีระเบียบพนักงานเขียนไว้ให้เบิกได้ครั้งละเท่าไร และจะต้องมีรายงานระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอีกด้วย2.2 เบิกตามจริงหรือตามระยะทาง

หลายกิจการมักจะใช้วิธีเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ตามความเป็นจริง หรือตามระยะทาง ( กิโลเมตร ) โดยมีระเบียบกำหนดเงื่อนไขการเบิกค่าน้ำมัน ต้องมีการจัดทำรายงานการเดินทาง ดูจากมิเตอร์วัดระยะทางว่าเดินทางเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร และกำหนดระเบียบให้เบิกค่าน้ำมันรถยนต์ตามกิโลเมตร เช่น กิโลเมตรละ 3 - 5 บาท ทั้งนี้ค่าน้ำมันรถยนต์ที่เบิกวิธีนี้มักจะรวมกับค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์พนักงานที่นำมาใช้ในงานของกิจการด้วย แต่สิ่งที่สำคัญจะต้องระมัดระวังก็คือ ถึงแม้ว่าจะเบิกตามระยะทางก็ยังคงต้องนำบิลน้ำมันมาแนบเป็นหลักฐานในการเบิกค่าน้ำมันด้วย เช่น บิลค่าน้ำมัน 500 บาท แต่ระยะทางในการเดินทางตามกิโลเมตรเบิกได้ 180 บาท กิจการก็จะถือเป็นรายจ่ายได้เพียง 180 บาทเท่านั้นตามความเป็นจริง2.3 เหมาจ่ายค่าน้ำมัน

มักจะมีการกำหนดเหมาจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ให้เป็นค่าน้ำมันเดือนละ 3,000 - 5,000 บาท หรือมากกว่านั้น เมื่อสิ้นเดือนก็ให้พนักงานนำบิลน้ำมันมาเคลียร์กับฝ่ายการเงินหรือบัญชี ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ เงินที่เหมาจ่ายลักษณะนี้พนักงานเหล่านั้นได้จ่ายไปจริงหรือไม่ และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการทุกครั้งไปหรือไม่ ดังนั้นในทางปฏิบัติจะต้องถือเงินที่ให้กับพนักงานเป็นรายเดือนตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเงินได้ของพนักงาน และเมื่อกิจการจ่ายเงินได้ก็หักภาษี ณ ที่จ่ายรวมกับเงินเดือนพนักงาน ก็จะทำให้กิจการถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรDonut:
หาเพื่อน ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ประหยัดค่าน้ำมันhttp://www.friendsincar.com

พนิดา:
น้ำมันแพงเกินไปหน่อย

wanny_y:
สนใจบิลน้ำมันติดต่อ 0851379419  คุณวรรณ ราคากันเอง 10 ใบแถม 1 ใบจ่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม