www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การซื้อขายหุ้นของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์

(1/1)

จู:
สอบถามคะ ถ้านาย a ถือห้นของบริษัทนอกตลาดให้นาย B ที่ราคาเท่ากับที่ซื้อมา ทำได้หรือไม่คะ เช่น ซื้อมา 100 ขายไป 100 บาท อย่างนี้จะถูกประเมินหรือไม่

007:
ซื้อขายหุ้นนอกตลาด ถ้าไม่มีกำไร ก็ไม่ต้องเสียภาษีครับ

อ้วน:
สามารถทำได้ครับ  และหากไม่มีกำไร  ก็ไม่ต้องนำส่วนต่างของกำไรมาเสียภาษีครับ ( แต่การขายขาดทุนไม่แนะนำนะครับ  เพราะหากไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่จำทำให้เจ้าพนักงานเชื่อได้ว่า  มีการขายขาดทุนจริง  ก็อาจจะถูกประเมินได้ครับ )shaw:
ต้องดูว่าการที่นาย a ได้หุ้นมาราคา 100 บาท ราคาตามBook ณวันที่ได้หุ้นมานั้น เป็นเท่าไร ราคาหุ้นที่ระบุในใบโอนหุ้นเป็นเท่าไร นาย a ขาดทุนหรือกำไรตอนได้หุ้นมา และเมื่อนาย a ขายออกไป ราคาตามBook ณวันที่ขายออกไปนั้น เป็นเท่าไร ราคาหุ้นที่ระบุในใบโอนหุ้นเป็นเท่าไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม