www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

(1/2) > >>

นิดนิด:
จากกระทู้ที่ 06211 ที่คุณ007 บอกว่าเป็นค่าบริการหัก 3%

แต่ที่หัก 1 % เพราะว่าอ่านจากหนังสือที่ซื้อจากสภาวิชาชีพ ที่ใช้สำหรับสอบ CPA เรื่องภาษีหัก ณที่จ่าย ถือว่า เป็นค่าขนส่ง หัก 1 %  เลยหัก 1% มาตลอด   มีใครรู้บ้างว่าจริง ๆ แล้ว หักกี่ % จะได้หักให้ถูกต้อง

007:
การจ้างขนส่งที่หัก 1% นั้น ต้องเป็นการจ้างขนส่งที่ระบุว่า ขนส่งจากจุด ก ไปจุด ข และไม่สามารถนอกเส้นทางได้ หมายความว่า ถ้าผู้ว่าจ้างโทรไปบอกว่าให้แวะไปที่จุด ค.หน่อย แล้วแมสเซ้นเจอร์ทำตาม ก็ถือว่าเป็นบริการครับยกตัวอย่าง

1. ไปเที่ยวพัทยา จ้างรถบัส มีกำหนดเดินทางอย่างชัดเจน ไม่สามารถนอกเส้นทางได้ อย่างนี้ถือว่าเป็นขนส่ง หัก 1%2. ไปเที่ยวพัทยา จ้างรถตู้ มีกำหนดเดินทางอย่างชัดเจน แต่จะแวะไปทางข้าวที่บางแสนก่อน(นอกเส้นทางที่กำหนดไว้)ด้ อย่างนี้ถือว่าเป็นบริการ หัก 3%007:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=6211

นิดนิด:
ขอบคุณนะคะ คุณ007 ที่ให้ความกระจ่าง

shaw:
การที่จะหัก ณ ที่จ่าย 1 % นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขตามที่สรรพากรกำหนดครับว่า ต้องเป็นการขนส่งสินค้าโดยต้องขี้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่ง มีคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีลักษณะการรับเงินจ่ายเงินค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่านายหน้า

แต่ตามที่ถามมานี้ ไม่เข้ากรณีค่าขนส่งตามที่กำหนดครับ

เข้ากรณีค่าจ้างค่าบริการครับ อย่างนี้ต้องหัก 3% ครับ

หากหักเพียง 1 %ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดที่นำส่งภาษีน้อยไป 2 %ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม