www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อที่ดิน

(1/2) > >>

ผู้อยากรู้:
กรณบริษัทซื้อที่ดิน 30ล้าน แต่ เราแจ้งกรมที่ดิน 10ล้าน แบบนี้เราจะบันบัญชี 30 ล้านได้เลยใช่ไหม มันจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ ช่วยแนะนำการทำงานด้วย

ขอบคุณมาก ๆ

แมว:
บันทึกตามเอกสารการซื้อขายค่ะ เข้าใจว่าการแจ้ง แค่ 1 ล้านเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินสำหรับเงิน 20 ล้านทีเกินไปนั้น ต้องไม่มีการตีเช็คออกจากบัญชีบริษัทน่ะ เพราะมิฉะนั้น การจ่ายเงินจะไม่ตรงกับเอกสารซื้อค่ะ

ช่วยด้วย:
แต่เราได้ มีเอกสารซื้อขาย 1 ฉบับซื้อกับ เจ้าของที่ดิน

อีกหนึ่งฉบับ ให้กรมที่ดิน แต่เราจ่ายจ่าย ในการซื้อที่ดิน 30 ล้าน

007:
ซื้อที่ดิน 30 ล้าน แต่แจ้งกรมที่ดิน 10 ล้าน ก็บันทึกได้แค่ 10 ล้านครับต้องเลี่ยงอีก 20 ล้าน ไปเป็นส่วนปรับปรุงที่ดิน แต่ก็ยังมีปัญหาภาษีอยู่ดีแนะนำให้วางแผนภาษีครับ ถ้าจะเลี่ยงเป็นส่วนปรับปรุงที่ดิน ติดต่อได้นะครับ

ตะวัน:
ทำได้ด้วยเหรอ 007

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม