www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบแจ้งหนี้

(1/1)

ต้น:
ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลถือเป็นหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีหรือไม่

แมว:
ไม่ได้ค่ะ เพราะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าได้มีการจ่ายเงินจริงค่ะ ดังนั้น ต้องมีใบเสร็จประกอบด้วยค่ะใบแจ้งหนี้ หรือ ใบวางบิลเป็นได้แค่การบันทึกค่าใข้จ่ายค้างจ่ายคะ ถ้ไม่จ่ายก็ต้องมีการโอนกลับรายการนี้ค่ะ

007:
ขอบคุณ คุณแมวครับ

ฤทัยรัตน์:
ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลถือเป็นใบเดี่ยวกันหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม