www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ม.40(8)

(1/1)

b:
เงินได้จากค่ารับทำสื่อสิ่งพิมพ์หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้หรือไม่ ได้เท่าไหร่

town:
ให้ดูลักษณะของงานที่ทำครับว่า  จะเข้าข้อ (16) หรือไม่  ถ้าเข้าก็สามารถหักเหมาได้ร้อยละ 80  แต่ถ้าไม่เข้าก็ต้องหักตามจ่ายจริงครับ(16) การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ  หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 80  ครับ

 

แต่ถ้าเงินได้ที่มีไม่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ข้อ (1)-ข้อ (43) ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้น

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html007:
อุทิศตนอีกแล้วครับคุณ town ขอบคุณมากครับ

A:
ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า มีซื้อวัตถุดิบเพื่อมาตัดเย็บ มีคนงานประมาณ 8 คน มีจักรอุตสาหกรรมประมาณ 10 ตัว อยากทราบว่าเงินได้ที่ได้รับจากการตัดเย็บ ต้องยื่นแบบใด อัตราเท่าไหร่ แล้วเรื่องคนงานจ่ายเป็นรายวัน โดยไม่เข้าประกันสังคม จะมีปัญหาหรือปล่าวคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม