www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีซื้อสินค้าต่างประเทศจ่ายล่วงหน้า

(1/1)

ดีนี่:
สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศจ่ายเงินล่วงหน้าจะบันทึกบัญชียังไรค่ะ

แมว:
เดบิตเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าต่างประเทศเครดิตธนาคาร007:
บันทึกเป็น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ครับ

แนน:
แล้ววันที่ชำระครบแต่ยังไม่ได้สินค้า ต้องกลับรายการเป็น Dr สินค้าคงเหลือ

Cr เงินมัดจำ

Cr ธนาคาร

??

007:
???

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม