www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอความเห็นและรายละเอียดเรื่องทุน

(1/1)

kanom:
ตอนนี้จดทะเบียนร้านค้าแล้วจดเมื่อวันที่ 18 มค. 50แต่ยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำธุรกิจประเภทซื้อ บรรจุภัณฑ์มาแล้วก็ขายต่อ(Trading) แต่ลูกค้าหลายรายที่เห็นว่าไม่ได้จด vat ก็ไม่ยอมติดต่อด้วยจึงจำเป็นต้องจด vat เพิ่ม ดังนั้นจึงจะขอถามความเห็นว่าหากต้องจด vat เพิ่มแล้ว และจะเปลี่ยนเป็นจดทะเบียนบริษัทด้วยจะมีความยุ่งยากมากหรือไม่ เพราะกำไรของร้านอยู่ที่เดือนละประมาณ 40,000 บาทเท่านั้น และมีทุนแค่ 100,000 บาท

แมว:
การจดทะเบียน vat นั้น ถ้าดูตามรายได้ที่ทางคุณได้รับแล้วประมาณ 480 ,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่เข้าข่ายในการจด vat ค่ะ แต่สำหรับกรณีที่แจ้งว่าลูกค้าไม่อยากติดต่อด้วย ก็ควรต้องอธิบายให้เขาฟังว่า รายได้เราน้อย แต่เราก็มีเอกสารรับจ่ายถูกต้องที่เขาสามารถจะบันทึกได้ตามที่เขาจ่ายจริงค่ะ

007:
ต้องดูลูกค้าเป็นหลักครับว่า เค้าต้องการแค่ vat หรือต้องการซื้อจากบริษัท(ไม่ใช่บุคคลธรรมดา) ด้วย  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม