www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์

(1/1)

ดาว:
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ต้องบันทึกบ/ช เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  หรือ  เป็นค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย  และการตัดจ่าย  ต้องบันทึกเป็น DR.ค่าเสื่อมราคา   CR.ค่าเสื่อมราคาสะสม  หรือบันทึกเป็น DR. ค่าใช้จ่าย..ตัดจ่าย  CR. ค่าใช้จ่าย... รอตัดจ่าย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51  บังคับใช้หรือยังค่ะ

กรุณาตอบด้วย  ขอบคุณค่ะ

พงษ์:
ผมว่า ลงเป็นค่าจ้างทำของ สิครับ

หรือ ว่าจ้างเป็นรับบริการ ก็ได้

แมว:
ก็ต้องดูด้วยว่าเราทำธุรกิจอะไรบ้าง จึงจะบอกได้ว่าจะลงค่าใช้จ่ายชื่ออะไร เป็นบริหาร หรือ ผลิต

007:
เว็ปไซท์ ถ้าทำไว้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท หรือเป็นช่องทางการจำหน่าย e-commerce ผมคิดว่าควรถือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายครับแต่ถ้าทำเว็ปไซท์ไว้เพื่อการค้า เช่นมีการรวบรวมฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ และเรียกเก็บค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์ หรือเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลของเรา อย่างนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็ปไซท์ ค่าใช้จ่ายในการรวมรวมข้อมูล(อาจใช้เวลามากกว่า 1 ปี) ผมคิดว่าควรถือเป็นรายจ่ายรอตัดบัญชี แล้วทยอยตัดจ่ายประมาณ 10 ปีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม