www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าบริการติดตั้งแอร์ เป็นงวด

(1/1)

แก้วกานดา:
ที่บริษัทเปิดใหม่ทำการว่าจ้างให้บ.กกก มาติดตั้งแอร์ให้โดยในสัญญา ระบุจ่าย 3 งวด1/3 วันทำสัญญา เดบิต ค่าบริการ(ทั้งหมด) และเครดิต เจ้าหนี้-บ.กกก1/4  จ่ายงวดแรก เดบิต เจ้าหนี้-บ.กกก แล้ว เครดิต เงินสด ได้หรือไม่ บันทึกแบบนี้จนกว่าจะหมด หรือมีวิธีอื่นคะ

แมว:
ก็ได้ค่ะ

แก้วค่ะ:
แล้วค่าบริการต้องนำไปเป็นต้นทุนของทรัพย์สินอีกหรือไม่คะ ถ้านำไปเป็นต้นทุนของทรัพย์สินจะบันทึกอย่างไร เพิ่มทีละเดือนตามค่าบริการแต่ละงวดหรือเพิ่มทีเดียว 30,000.00

007:
ค่าติดตั้งแอร์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จนกระทั้งแอร์พร้อมใช้งาน ถือว่าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ครับถ้าเราได้รับบริการนั้นแล้ว ก็ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรครับ แต่ถ้ายังไม่ได้รับบริการ แต่จ่ายเงินไปล่วงหน้า ก็ให้บันทึกเป็นค่าติดตั้งแอร์จ่ายล่วงหน้าครับส่วนด้านหนี้สิน ก็บันทึกถูกแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม