www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอความรู้เรื่องการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

(1/1)

ตุ๊กตา:
บริษัทมีภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายอยู่ 43,440 บาท เมื่อสิ้นปีบริษัทมีกำไรและได้คำนวณภาษีสิ้นปีแล้วมีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสีย 23,570 บาท อยากทราบว่าในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ในหน้าที่ 2 รายการที่ 2 ข้อที่ 3(3)ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เราจะใส่ยอด 23,570 บาท เพื่อให้พอดีกับภาษีที่เราต้องเสียได้หรือไม่

town:
ได้ครับ  แต่เท่ากับว่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่เหลือ  19,870 ( 43,440 - 23,570 ) บาท สละสิทธิ์นะครับ  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน  วิธีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร  ไม่ว่าจะมีการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่  ก็ต้องตรวจสอบครับ  เพียงแต่ขอคืนก็ตรวจสอบมากหน่อย  ไม่ขอคืนก็ตรวจสอบพอเป็นพิธีครับตุ๊กตา:
ขอบคุณมากค่ะ ขอโทษนะค๊ะที่เข้ามาดูคำตอบช้าไปหน่อย พอดีไปไหว้ตรุษจีนหลายวัน ขอเข้าคำถามต่อเลยค่ะ เคยถามกับเพื่อนที่ทำบัญชี เพื่อนบอกว่าปีนี้เรามีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายอยู่เท่าไหร่ก็ให้เราใส่ใน ภ.ง.ด.50ให้หมด หักกับภาษีที่เราต้องเสียเหลืออยู่เท่าไหร่ เป็นภาษีที่ชำระไว้เกิน ถ้าไม่ประสงค์จะขอคืนก็ไม่ต้องเซ็นชื่อตรงช่องขอคืน แต่เรากลับมองว่าถ้าเราไม่ประสงค์จะขอคืนเราก็น่าจะใส่ช่องภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเท่ากับภาษีที่เราต้องเสียจะดีกว่าไหม ขอความคิดเห็นด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

town:
ก็สามารถทำได้ครับ  เพียงแต่เวลาคนอื่นมาดูอาจจะไม่เข้าใจว่า  ทำไมภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตามบัญชีมีจำนวน 43,440 บาท  แต่เวลามากรอกปก ตามแบบ ภงด.50  ถึงกรอกเพียง  23,570  บาทครับ

จิ:
รบกวนถามคะเรื่องการกรอก ภ.ง.ด.50 รายการที่ 11  ถ้าเราไม่เคยกรอก แล้วไม่เคยนำยอดมาใส่ในรายการที่ 3 มาก่อน  อย่างนี้เวลาเราจะใช้ในปีถัดไป ที่สามารถใช้ได้อยู่ไม่เกิน 5 ปี เรามีสิทธิ์ใช้ได้ไหมคะ ด่วนค่ะ  ขอบคุณคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม