www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับคืนสินค้าส่งออก

(1/1)

เจ้าหญิงซูยุ:
ขายสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ ในเดือน พย.49 ต่อมา มค.50 รับคืนสินค้าดังกล่าว โดยมีใบขนสินค้าขาเข้า

ดังนั้น ยอดขายในปี 49 จะไม่กระทบแต่จะมากระทบยอดขายของปี 50 เป็นยอดรับคืนใช่หรือไม่ และรับคืนดังกล่าวต้องไปปรับปรุงในรายงานภาษีขาย โดยลดยอดขายในปี 50 หรือไม่ งงค่ะ

แมว:
รับคืนของปี 50 ก็ไม่ต้องทำอะไรกับ ปี 49 ค่ะ เพราะว่าการบันทึกรับคืนก็บันทึกปี 50 เอกสารรับคืนออก 50 ใบขนขาเข้าก็ปี 50ที่ถามมาก็ถูกต้องแล้วค่ะ และ รับคืน ก็ไม่ต้องยื่นรายงานภาษีขายต่างประเทศค่ะ

เจ้าหญิงซูยุ:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม