www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าชดใช้ความเสียหายตามสัญญา อยู่ในส่วนใหนของผังบ/ช

(1/1)

นรินทร์:
เพิ่งหัดทำบ/ชค่ะ ค่าชดใช้ความเสียหายตามสัญญา ต้องอยู่ในส่วนไหนค่ะ

a-man:
ให้บันทึกลดค่าใช้จ่ายหรือหักลดกับผลเสียหายที่เกิดขึ้น  แต่หากได้รับชดเชยมากกว่าความเสียหาย  ก็ให้บันทึกผลต่างเฉพาะที่เกินมานั้นเป็นรายได้จ๊ะ

007:
อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม