www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอถามสองข้อเรื่องประกันสังคม

(1/1)

นายจ้างถามมา:
1.  เงินเดือนกรรมการและหุ้นส่วนต้องเข้าประกันสังคมหรือไม่  เนื่องจากไม่ใช่ลูกจ้าง

2.  ค่าจ้างรายวันต้องเข้าประกันสังคมหรือไม่ขอบคุณค่ะ

town:
1.  ถ้าเป็นกรรมการ  ไม่ต้องเข้าประกันสังคมครับ  แต่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับ  อาจจะต้องสอบถามกับทางประกันสังคมอีกครั้งครับ ( กรรมการแน่นอนไม่ต้องเข้าครับ )2.  ต้องเข้าประกันสังคมครับนก:
ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ ๆ เขาจะมีการจ้าง กรรมการมาบริหารฉะนั้น กรรมการท่านนี้ไม่ใช่นายจ้างจึงต้องเข้าประกันสังคม แต่ถ้าบริษัทฯเล็ก เจ้าของบริษัทฯมักจะเป็นกรรมการผู้บริการเอง ฉะนั้นจึงไม่ใช่ลูกจ้าง จึงไม่ต้องเข้าประกันสังคมพิจารณาว่า บริษัทเล็ก ๆ ทั่ว ไป กรรมการหรือหุ้นส่วน เป็น กรรมการบริหารหรือไม่ หากไม่ได้เป็น และมีการจ่ายเงินเดือน ต้องส่งสปสค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม