www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

(1/3) > >>

น้อย:
กรณีบริษัทจ่าย ค่าเช่าไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย ผ่านไป 1 ปี และเรารับทำบัญชี เราบันทึก เป็น ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ได้เช่นไหม เพราะ ผู้ประกอบการไม่ได้นำส่ง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ตะวัน:
ถ้าเป็นค่าเช่าแล้วเราไม่ได้หักภาษี อาจโดนข้อหาได้น่าจะปรับปรุงยื่นภาษีโดยบริษัทออกให้โดยยอมเสียค่าปรับเอาหน่อยน่า

ช่วยด้วย:
เราเช่ากับบุคคลธรรมดา มีสัญญา ถ้าเราจะไม่นำเป็นค่าใช้จ่าย แต่เรา นำมาบันทึก ค่าใช้จ่ายต้องห้ามได้หรือไม่

a-man:
ได้ซิจ๊ะ  พ่อหนุ่มช่วยด้วย  ไม่ว่าจะบันทึกเป็นรายจ่ายในทางบัญชีแล้วค่อยบวกกลับในการคำนวณภาษี หรือจะบันทึกเป็นรายจ่ายต้องห้ามเลยก็ได้จ๊ะ

007:
ถ้าบันทึกเป็นรายจ่ายต้องห้าม อย่าระบุว่าเป็นค่าเช่านะ ให้ระบุว่าเป็นรายจ่ายส่วนตัวของกรรมการก็ได้ เพราะว่าถ้าระบุเป็นค่าเช่าต้องห้าม ยังไงซะก็ต้องโดนประเมินภาษีหัก ณ ที่จ่ายอยู่ดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม