www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตั้งเป็นคณะบุคคลเพื่อเปิดร้านกาแฟ

(1/1)

แจนยัวอารี่11/2:
1.อยากทราบว่าร้านกาแฟเปิดเป็นคณะบุคคลได้หรือไม่

2.การคิดค่าใช้จ่ายแบบไหนที่เหมาะสมระหว่างเหมากับเกิดขึ้นจริง

3.เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการขายหรือรายได้เช่นขายกาแฟหนึ่งแก้ว ใบเสร็จรับเงินต้องถูกต้องเหมือนกับนิติบุคคลหรือไม่

เจ้าหญิงซูยุ:
1.สามารถค่ะ

2.แบบเหมาก็น่าจะเหมาะสมนะถ้าเป็นร้านกาแฟ

3.ถ้าเหมาก้ไม่ต้องเก็บหลักฐานรายได้ค่าใช้จ่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม