www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบลดหนี้แบบมี vat

(1/1)

อ่าง:
บริษัททำธุรกิจบริการขนส่ง ทางเรือ และทางอากาศ อยากจะขอตัวอย่างการลดหนี้แบบที่มีแวต ในกรณีที่ลูกค้าได้จ่ายเงินมาแล้ว (ขอเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) ได้ด้วยจะดีมากเลย และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

town:
ต้องดูก่อนครับว่าเข้าเงื่อนไขในการออกใบลดหนี้หรือไม่ ตามมาตรา มาตรา 82/10 ที่เว็ป

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_10เมื่อเข้าเงื่อนไข ก็ออกลดหนี้ให้ถูกต้องตาม มาตรา 86 / 10 ซึ่งไม่ได้มีรูปแบบตายตัวครับ  แต่อย่างน้อยต้องมีข้อความตามที่กฏหมายกำหนด  ที่เว็ป

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_10และดูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 80/2542 http://www.rd.go.th/publish/3574.0.htmlส่วนภาษาอังกฤษ  ไม่แข็งแรงเลยครับอ่าง:
อยากขอตัวอย่างแบบเห็นจะ จะ มีไหม คือจะดูเป็นตัวอย่างนะคะ ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง

town:
บริษัท ระบบบัญชี จำกัด                     ใบลดหนี้

793/89 ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี      

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400      เล่มที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3124567890         เลขที่      

                                                           วันที่เรียนบริษัท/ห้าง                       อ้างถึง  ใบส่งของเลขที่

                                             ใบคืนสินค้าเลขที่เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ที่ได้นำส่งไปให้กับท่านนั้นชำรุด บกพร่อง หรือผิดขนาดทางบริษัทฯ ขอให้ส่วนลดแก่ท่านตามรายละเอียดข้างล่างนี้ลำดับ   อ้างอิง   รายละเอียดขนาด     ปริมาณ   ราคา/หน่วย     จำนวนเงิน   

1         

2         

3            

4            

5            

6            

7            

8         

9            

10                  รวมราคาทั้งสิ้น   ..........       ..........    ............    ............

ผู้อนุมัติ       ฝ่ายบัญชี    ฝ่ายขาย       ผู้ส่งคืนนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม