www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน

(1/1)

ต่าย:
อยากทราบว่าถ้าบริษัทจ่ายเงินเดือนโดยไม่มีสลิปเงินเดือนจะใช้อะไรเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินเดือนพนักงานเพื่อส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีคะ

007:
หลักฐานเซนต์รับเงินหรือสลิปโอนเงินธนาคารหรือสำเนาเช็คจ่ายพร้อมสรุปการจ่ายเงินก็ได้แต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสด โดยการยืมกรรมการมาจ่าย ก็หาหลักฐานยาก ก็อาจจะให้ดูภงด.1 แบบประกันสังคม สรุปการจ่ายค่าจ้าง แล้วให้ผู้สอบเข้าสังเกตการณ์เพื่อดูจำนวนคนงานก็ได้

town:
ให้ทำใบเซ็นต์รับเงินเดือนขึ้นมาครับ  แล้วเมื่อมีการรับเงินก็ให้ผู้รับเงินเซ็นต์ไว้เป็นหลักฐานครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม